چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تفسیر خطبه متقین

دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل هفتم

دکتر طیب‌نیا

شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل هفتم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

فروبردن خشم - 1

فروبردن خشم - 2

فرو بردن غفلت

پرهیز از دشنام

نرمی گفتار

وقار در مشکلات