چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تفسیر خطبه متقین

دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل پنجم

دکتر طیب‌نیا

شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل پنجم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

عبادت خاشعانه

شکیبایی در سختی ها

نشاط دینداری

پرهیز از طمع

بیم و فرح

مجازات نفس